Centrum Usług Biurowych i Szkoleń

Nasze Usługi 

  • Kadry

Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie dokumentacji dla pracowników młodocianych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, naliczanie urlopów i prowadzenie ewidencji ich wykorzystania. Opracowywanie dokumentów kadrowych.

  • Obsługa sekretarsko-administracyjna

Prowadzenie kalendarza spotkań, zarządzanie płatnościami, obsługa korespondencji, segregacja i archiwizacja dokumentów, niszczenie dokuemntów nieprzydatnych oraz realizacja innych zleceń biurowych

 

 

  • BHP

Szkolenia BHP dla pracowników. Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego i programów szkoleń BHP, nadzór nad terminami szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników.

  • Ochrona Środowiska

Sporządzanie zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska ( w tym środki transportu, kotłownie itp.) Prowadzenie ewidencji odpadów, sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów. Opracowywanie informacji i wniosków.

Poznaj nas

Nasza oferta skierowana jest do małych firm, które chcą obzniżyć koszty prowadzenia biura do niezbędnego minimum oraz firm, którym własne biuro nie jest potrzebne do prowadzenia działalności. Jest to również wygodne rozwiązanie dla tych, którzy rejestrują działalność pod adresem domowym i nie chcą ponosić kosztów zatrudnienia, czy zakupu wyposażenia biurowego.